Waarom een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Er bestaan een aantal belangrijke redenen waarom je eventueel een blowerdoortest (ook wel luchtdichtheidsmeting of infiltratietest) zou laten uitvoeren: 

Verbetering van het berekende E-peil

Dit is tegenwoordig waarschijnlijk de meest voorkomende reden om een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren: de verbetering van het berekende E-peil van een nieuwbouwwoning. Standaard gaat de berekeninssoftware immers uit van een luchtdoorlatendheid bij 50 Pa van 12 m3/(m2.h). Dit laatste betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa door elke vierkante meter van de gebouwschil 12 kubieke meter lucht ontsnap (of binnendringt). Dit is echter aan de hoge kant: indien er enige aandacht aan een luchtdichte afwerking wordt besteed, kan een waarde van 3 à 5 relatief gemakkelijk gehaald worden. Indien er geen aandacht aan werd besteed, ligt dit doorgaans hoger, maar is de werkelijke waarde meestal nog steeds lager dan de 'waarde bij ontstentenis'. 

Hoe groot het effect van de luchtdichtheidsmeting op uw uiteindelijke E-peil is hangt af van een aantal factoren, waaronder natuurlijk de oppervlakte van de gebouwschil, maar ook - in belangrijke mate - de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Ironisch genoeg heeft een woning met een efficiënte warmte-opwekking, zoals een warmtepomp, minder te winnen met een infiltratietest dan dezelfde woning met pakweg een condenserende ketel. Om u een idee van het effect te geven, ziet u hieronder een figuur waarin het E-peil als functie van de luchtdoorlatendheid wordt weergegeven. De resultaten werden berekend voor een open bebouwing met een volume van 698,4 m3 en een verliesoppervlakte van 251,26 m2.

Het effect van luchtdichtheid op het berekende E-peil van een woning, voor een condenserende ketel en een warmtepomp

Uit de figuur volgt duidelijk dat de mogelijke winst groter is bij minder efficiënte warmte-opwekking. Daarnaast blijkt ook dat, zoals men logischerwijze zou verwachten, het type ventilatiesysteem zelf geen invloed heeft op de inrekening van luchtdichtheid. 

Het behalen van een passiefhuiscertificaat

Voor het behalen van een passiefhuiscertificaat ben je steeds verplicht om een infiltratieproef te laten uitvoeren. Eén van de voorwaarden om als passiefhuis erkend te worden is immers een luchdichtheid op van maximaal 0,6 vernieuwingen bij 50 Pa: n50 < 0,6 h-1. Dit laatste betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa, maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht ontsnapt of binnendringt. In vergelijking met de waarden die in vorige paragraaf vermeld werden, is dit redelijk streng. Er zullen dan ook specifieke maatregelen genomen moeten worden om hieraan te voldoen!

Verbetering/controle van de luchtdichtheid van je woning

Een derde reden om een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren is het verbeteren van de luchtdichtheid van je woning. Eigenlijk gaan het hier niet zozeer om een standaard luchdichtheidsmeting, maar wel om de combinatie van de blowerdoor technologie met thermografie. Dit gebeurt bij voorkeur wanneer er een duidelijk temperatuursverschil is tussen de binnen- en de buitenomgeving. Hierbij wordt de blowerdoor gebruikt om de woning in onderdruk te plaatsen, en kan tijdens een rondgang met de thermografische camera visueel vastgesteld worden waar (koude of warme) lucht naar binnendringt. Hoe groter het temperatuursverschil, hoe gemakkelijker zwakke punten bloot komen te liggen. De beste resultaten bekomen we dan ook in de winter.