Prijs

U kan bij ons terecht voor de uitvoering van een blowerdoortest volgens de geldende normen aan volgende prijzen:

A-meting* (voor EPB) 350 euro excl. BTW
B-meting* (test tijdens bouwfase): 300 euro excl. BTW
A + B-meting: 630 euro excl. BTW
Bestel hier

* Wat is het verschil tussen een A- en een B-meting?
Het kan wenselijk zijn een eerste blowerdoortest uit te voeren wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds in grote mate verzorgd is, maar de afwerking nog niet gebeurd. Deze meting wordt een B-meting genoemd (methode B). Door middel van rookstiften en de warmtebeeldcamera kunnen ongecontroleerde luchtlekken opgespoord worden. Indien er grote lekken zouden zijn, kunnen die alsnog gedicht worden.

Eenmaal de finale afwerking gebeurd is en de woning wordt opgeleverd, kan een tweede test uitgevoerd worden om de uiteindelijke luchtdichtheid voor het EPB-verslag op te meten. Deze meting wordt de A-meting genoemd (methode A). Het meetrapport dat u daarvan ontvangt is een officieel document dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport en waarvan de waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat doorgaans resulteert in een beter E-peil van de woning.