Is een blowerdoortest verplicht?

We krijgen soms wel eens de vraag of een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting verplicht is.

Het korte antwoord hierop is: neen. Een luchtdichtheidstest wordt niet opgelegd vanuit de EPB-regelgeving.

In de praktijk blijkt echter dat je er tegenwoordig bijna niet meer omheen kan voor een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie (IER). Als je geen blowerdoortest uitvoert, zal de EPB-verslaggever immers de 'waarde bij ontstentenis' moeten gebruiken voor de luchtdichtheid van de woning. Die bedraagt 12 m³/h.m², wat een erg slechte waarde is (waar we vroeger al eens woningen tegenkwamen die het nóg slechter deden, is dat tegenwoordig gelukkig zo goed als nooit meer het geval). Wanneer er enige aandacht aan luchtdichte afwerking wordt gegeven is een waarde van 2 m³/h.m² relatief eenvoudig haalbaar, zeker voor woningen met een plat dak.

De impact op het E-peil en het S-peil hiervan is zo groot, dat het zonde is om geen test te doen, zeker wanneer je iets boven de minimum-vereisten zit, of net boven een drempel voor volledige of gedeeltelijke vrijstelling van onroerende voorheffing. Ingrepen op de schil of de installaties met een gelijkaardige impact zijn meestal immers heel wat duurder.

Wel is het uiteraard zo, dat eenmaal je woning afgewerkt is, het uitvoeren van een blowerdoortest op zich eigenlijk geen invloed heeft op de werkelijke energieprestaties van je woning. Voor de test doen we echter steeds een rondgang om grote luchtlekken op te sporen, die dan eventueel nog definitief afgedicht kunnen worden. Nóg beter is het om voor de woning finaal wordt afgewerkt al een eerste verkennende test te doen, om dan eventuele lekken eenvoudig op te sporen, en eenvoudig te kunnen dichten. Na plafoneerwerken en schilderwerken is dat bijvoorbeeld heel wat moeilijker ...